• Italië specialist
  • Persoonlijk reisadvies
  • Géén verborgen kosten
  • Accommodaties persoonlijk bezocht
  • SGR deelnemer

Uw boeking en Corona

Bericht aan onze gewaardeerde klanten

regel wit

Het Coronavirus heeft de Europese samenleving in haar greep. Met grote gevolgen in de persoonlijke levenssfeer van elke burger. Bedrijven in vrijwel elke sector voelen de consequenties in hun bedrijfsvoering. Ook de reisbranche heeft het zwaar te verduren en wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen van vakanties die op korte termijn gepland stonden.

Ook aan Ecco Italia gaat het Coronavirus niet voorbij. Veel klanten met vooral aankomsten in de maanden april, mei en juni vragen ons om uitleg over hoe wij omgaan met de ontstane Corona situatie en in het bijzonder wat dat voor hun boeking betekent als zij:

  • niet ontvangen kunnen worden door de accommodatie die zij geboekt hebben;
  • wel ontvangen kunnen worden door de accommodatie maar hun bestemming niet kunnen bereiken;
  • zelf besluiten hun boeking te annuleren.

Recente maatregelen reisbranche: de SGR Corona voucher

De reisbranche in Nederland is continu aan het beoordelen wat de recente ontwikkelingen betekenen voor het toe te passen beleid van reisaanbieders hoe om te gaan met de Corona situatie richting haar klanten. De meest recente ontwikkeling die hier richting aan geeft is het besluit van SGR, genomen in samenspraak met ANVR, om een Corona voucher in het leven te roepen. Reizigers wordt gevraagd de reis om te boeken naar een andere periode of te kiezen voor deze voucher ter waarde van de gedane (aan)betaling. Deze voucher kent een geldigheid van 1 jaar na uitgifte en kan tot 1 juni 2020 worden uitgeven door een SGR deelnemende organisatie. De SGR houdt de mogelijkheid open deze maatregel indien nodig te verlengen. Lees de volledige informatie over deze Corona voucher en vragen hierover op de volgende pagina’s van SGR:

Corona maatregelen in Italië

In ons specifieke geval hebben ook de Corona maatregelen in Italië invloed op de door ons gekozen aanpak. Italië heeft Corona maatregelen afgekondigd die golden tot 3 april a.s. en inmiddels zijn verlengd t/m 13 april. Reizen naar en in Italië is tot die datum is niet mogelijk. Wij richten ons ook op het reisadvies van ons Ministerie van Buitenlandse Zaken en onze eigen landelijke Corona maatregelen. Voor geheel Italië geldt op dit moment een code rood of oranje: zie reisadvies Italië. En geldt een zware restrictie op de bewegingsvrijheid t/m 28 april met een zeer dringend advies de meivakantie aan ons voorbij te laten gaan.

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat vanwege het Coronavirus boekingen in de maand april ook niet door kunnen gaan.

Deze situatie heeft tot gevolg dat er voor ons een situatie van overmacht is ontstaan. Waardoor wij voor deze onze gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in onze boekingsbescheiden niet na kunnen komen. Deze boekingen komen te vervallen.

Hoe gaat Ecco Italia om met de Corona situatie

Op basis van het standpunt van ANVR en SGR en de nu geldende maatregelen in Italië passen wij per 21 maart jl. de hieronder geformuleerde maatregelen toe naar onze klanten. Ecco Italia is vanaf datum 10 december 2019 SGR deelnemer. In onze aanpak moet daarom een onderscheid worden gemaakt tussen boekingen bevestigd voor en vanaf 10 december 2019. Boekingen vanaf datum 10 december kennen een SGR garantie. Raadpleeg uw boekingsbescheiden, daarin staat duidelijk vermeld of uw boeking valt onder SGR garantie.

Heeft u een annuleringspolis?

Informeer bij uw verzekeraar of uw annuleringspolis dekking biedt voor deze Corona situatie. Zo ja, dan kunt u bij ons uw boeking annuleren. U ontvangt dan van ons een annuleringsfactuur, deze dient u in bij uw verzekeraar.

Heeft u geen annuleringsdekking?

Heeft u geen annuleringspolis of geen dekking via uw annuleringspolis, dan is één van onderstaande situaties op uw boeking van toepassing:

A. Boekingen met SGR garantie met een aankomst tot en met 30 april

Voor klanten met een aankomst die ligt tussen nu en 30 april geldt dat wij tot onze spijt door de ontstane situatie van overmacht onze overeenkomst niet na kunnen komen.  Deze klanten wordt de mogelijkheid geboden de vakantie om te boeken of te kiezen voor de SGR Corona voucher ter waarde van de (aan)betaalde reissom.

B. Boekingen zonder SGR garantie met een aankomst tot en met 30 april

Ook voor deze klanten geldt dat wij onze overeenkomst niet na kunnen nakomen. Ook deze klanten bieden wij de mogelijkheid hun vakantie om te boeken naar een andere periode. Aan deze klanten mogen wij géén SGR Corona voucher aanbieden. Wel bieden wij een eigen Ecco Italia tegoedbon aan ter waarde van de (aan)betaalde reissom. Op deze tegoedbon is dus géén SGR garantie van toepassing.

C. Boekingen met een aankomst vanaf 1 mei

Voor boekingen, al dan niet met SGR garantie, met een aankomst vanaf 1 mei geldt dat er nog geen sprake is van een situatie van overmacht. U kunt wel zelf besluiten te annuleren, maar dan gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden. U heeft dan geen recht op terugbetaling van uw (aan)betaalde reissom.

Klik op boekingsvoorwaarden om kennis te nemen van de volledige annuleringsvoorwaarden die beschreven staan in de paragraaf Annuleren

Toelichting: het is nu nog onduidelijk of een eigenaar van een vakantieaccommodatie voor aankomsten vanaf 1 mei zijn verplichting niet kan nakomen. Het niet nakomen van de overeenkomst wordt daarom, vanuit de opvatting dat ook na de maand april het Corona-virus nog speelt, als voorbarig gezien.

Omboeken van boekingen met aankomsten vanaf 1 mei

Voor klanten die nu willen omboeken naar een andere periode of willen annuleren zullen wij ons inspannen om in overleg met de eigenaar een nieuwe periode vast te leggen of een tegoed voor uw boeking te verkrijgen. In de gevallen dat we tot een regeling komen geldt dat:

  • Voor een omboeking met SGR garantie, de SGR garantie intact blijft;
  • Voor een omboeking zonder SGR garantie dat zo blijft. Een omboeking resulteert niet in een boeking met SGR garantie;
  • Voor een afgegeven tegoed een Corona-voucher wordt uitgegeven in te wisselen bij de geannuleerde accommodatie.  Een boeking met SGR garantie leidt niet tot een Corona-voucher met SGR dekking. Wij mogen pas een Corona-voucher met SGR dekking uitgeven als duidelijk is dat er door het Coronavirus een situatie van overmacht is ontstaan waardoor de boeking is komen te vervallen. Die situatie is vooralsnog alleen duidelijk voor aankomst tot 1 mei.

Toelichting: het spreekt voor zich dat medewerking van eigenaren voor boekingen met aankomsten dicht bij de datum 1 mei makkelijker verkregen zal worden. De vraag is wat een redelijke termijn is dat verwacht mag worden dat een eigenaar begrip zal kunnen opbrengen voor de wens van de klant om te boeken of een tegoedbon te willen verstrekken.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Deze regeling is geldig per datum 1 april en kan aangepast worden als gevolg van wijzigingen in de genomen Corona maatregelen in Italië en het standpunt van de reissector, met inbegrip van SGR, en het reisadvies van Buitenlandse zaken.

Ecco Italia nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste accommodaties, acties, last minutes en tips van Ecco Italia!