De annuleringsverzekeringen van a.s.r. Verzekeringen (voorheen De Europeesche)

Wat is een annuleringsverzekering?

Kun je onverwachts niet op reis of moet je een reis afbreken om een verzekerde reden? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten tot maximaal de reissom die je hebt betaald. Je bent daarmee beschermd tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. Deze kortlopende verzekering gaat in vanaf het moment dat deze hebt afgesloten.

Wat dekt een annuleringsverzekering

Je bent verzekerd voor de annuleringskosten vanaf het moment dat je deze verzekering hebt gesloten. Tijdens de reis is er dekking voor niet gebruikte reisdagen. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen.

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte, noodzakelijke, medische behandeling. Of als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot en met de 2e graad. Of als een familielid in de 3e graad overlijdt. Ook als jouw duurzame relatie of huwelijk onverwachts wordt ontbonden.

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten jouw schuld ontslagen bent.

Woning

We keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning of een nieuwbouwwoning toegewezen krijgt. Of als je thuis aanwezig moet zijn vanwege schade aan jouw woning of aan jouw bedrijf.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor jouw hele reis niet door kan gaan? Dan ben je verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen.

Keuze: Allrisk Annulering

Je kunt kiezen voor de extra dekking van de Allrisk Annulering. Je kunt met deze dekking ook annuleren om een andere, onvoorziene reden dan de in de voorwaarden genoemde verzekerde gebeurtenissen. Deze reden moet wel buiten jouw schuld liggen. Wij vergoeden dan maximaal 75% van je annuleringskosten.

Je hebt geen recht op een uitkering, als je de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken omdat:

  • je geen zin meer hebt;
  • de weersomstandigheden niet goed zijn;
  • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
  • of zich een calamiteit voordoet waarvoor het Calamiteitenfonds een vergoeding biedt.

Keuze: waarnemer

Je kunt een (zaak)waarnemer meeverzekeren. Dat kan de persoon zijn die jouw taken op je werk waarneemt. Of de persoon die op jouw huis of huisdier past terwijl je op reis bent. Als jouw waarnemer iets overkomt, kun je jouw reis annuleren of vroegtijdig afbreken. Je hebt dan recht op vergoeding van de annuleringskosten of de ongebruikte reisdagen.